รับสมัคนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด สามารถสมัคได้ที่ครูประจำห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย 2562 เป็นต้นไป ขอบคุณคะ