หมั่นค้นคว้า หมั่นศึกษา ชวนทุกคนมา พาเข้าห้องสมุด

, , , , ,