ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธัชชา ศุกระจันทร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "พิชิตแนวข้อสอบ PAT 2 ชีววิทยา" เล่มนี้ ได้ใส่ประสบการณ์ในการเป็นครูมากกกว่า 7 ปีของผู้เขียนเข้าไปกับเนื้อหาวิชาการที่ครูตั้งใจศึกษาทางด้านชีววิทยามาจนถึงระดับปริญญาเอก ทำให้การถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็น Concept ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและตรงความต้องการของนักเรียน โดยได้ผ่าข้อสอบชีววิทยาออกมาด้วยการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ตอบให้เคลียร์ และชัดเจนทุกประเด็น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป