ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ติวเข้ม O-NET ม.6 คณิตศาสตร์
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด
ผู้แต่ง : ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (ดร.มิ้นท์)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ “ติวเข้ม O-NET ม.6 คณิตศาสตร์” ของสำนักพิมพ์ด็อกเตอร์มิ้นท์เล่มนี้ ใช้เตรียมสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนเข้ำเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยลัยชั้นนำทั่วประเทศ  อาทิ  จุฬา ฯ  ธรรมศาสตร์  มหิดล เกษตรศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละมหาวิทยำลัยต่างกำหนดเกณฑ์ในการเข้าแตกต่างกัน   หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาเข้มข้นทั้ง 16 บท ของระดับ ม.4-5-6 เพื่อ เตรียมสอบ O-NET โดยในส่วนท้ายจะเป็นแนวข้อสอบกว่า  9  ชุด  พร้อมเฉลย โดยละเอียด รวมทั้งวิธีคิดโจทย์แบบลัด เพื่อให้ผู้อ่านสำมารถฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ได้เร็วและถูกต้อง   สารบัญ   CHAPTER   1   :  เซต  CHAPTER   2   :  ตรรกศำสตร์  CHAPTER   3   :  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น  CHAPTER   4   :  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  CHAPTER   5   :  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   CHAPTER   6   :  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย  CHAPTER   7   :  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  CHAPTER   8   :  ตรีโกณมิติ  CHAPTER   9   :  เวกเตอร์  CHAPTER  10   :  จำนวนเชิงซ้อน  CHAPTER  11   :  กำหนดการเชิงเส้น  CHAPTER  12   :  ลำดับและอนุกรม  CHAPTER  13   :  ความน่าจะเป็น  CHAPTER  14   :  แคลคูลัส  CHAPTER  15   :  สถิติ  CHAPTER  16   :  จำนวนจริง