ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมส์และกิจกรรมสุดสนุก Fun&Easy Reading

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมภาษาอังกฤษ เกมฝึกคิด ปริศนคำทายพร้อมกิจกรรมการอ่านง่ายๆ แบบฝึกและแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ฝึกการออกเสียง (phonic) ฝึกสะกด ประสมคำที่เน้นกิจกรรมสนุกเพื่อพัฒนากระบวนการคิด พร้อมเฉลย