ข้อมูล eBook

ชื่อ: พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้แต่ง: อ.ชาญชัย พัฒนะอิ่ม

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลไกการเคลื่อนไหวสามารถนำ มาประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการเลือกเล่นกีฬา